SWISSPACER Air z Aprobatą Techniczną Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) 24 Czerwiec 2019 Powrót do aktualności

SWISSPACER Air z Aprobatą Techniczną Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt)

Od października 2018 roku membrana SWISSPACER Air robi furorę w branży szkła zespolonego. Jest to nieduży element służący do wyrównywania ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz szyby zespolonej.  Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) zaopiniował pozytywnie stosowanie SWISSPACER Air i od tego czasu jest to jedyne dopuszczone rozwiązanie, które umożliwia wyrównywanie ciśnienia w zespoleniach.

Dotychczas nie było  dopuszczenia dla stosowania otwartych szyb zespolonych – ani w normalizacji europejskiej z oznakowaniem CE ani  z oznakowaniem krajowym np. znakiem B. Według europejskiej normy EN1279 szkło izolacyjne musi być systemem zamkniętym. Jeżeli na rynku pojawiają się nowe rozwiązania techniczne, nie podlegające dotychczasowej normalizacji wtedy określa się jej jako produkt budowlany bez regulacji prawnej.

Od teraz SWISSPACER Air nie należy już do tej grupy produktów. Szwajcarski producent otrzymał od DIBt ogólną Aprobatę Techniczną (abZ). W Aprobatach Technicznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej abZ zintegrowane są ogólne pozwolenia do stosowania w budownictwie – tzw. aBG, w których uregulowane zostały wszystkie aspekty współtowarzyszące stosowaniu membrany SWISSPACER Air - projektowanie, obliczenia oraz produkcja produktów gotowych. Tym samym szkło zespolone z zamontowaną membraną SWISSPACER Air na rynku niemieckim jest prawnie w pełni uregulowanym produktem finalnym.

Cytując szefa działu R&D i product management SWISSPACER - Dr Martina Henselera: „Producenci szyb zespolonych jak również producenci okien i fasad mogą od teraz posługiwać się znakiem zgodności – lepiej znanym w Niemczech jako znak Ü“.

Poprzez znakowanie znakiem Ü producent dowodzi, że jego produkt jest zgodny w Niemczech ze wszystkimi krajowymi przepisami budowlanymi.  Poza tym producenci ci dowodzą, że ich produkcja podlega ciągłej, zakładowej kontroli produkcji i produkują szkło izolacyjne najwyższej jakości.

Znakowanie Ü to kierunek na jakość

„Producenci szyb zespolonych mają od teraz możliwość oferowania w pełni uregulowanego prawnie produktu budowlanego co gwarantuje ich klientom więcej bezpieczeństwa – również w międzynarodowym kontekście stosowania SWISSPACER Air “ podkreśla Dr Henseler.

Aprobata Techniczna DIBt jest wprawdzie oficjalnie uznanym dokumentem w Niemczech jednakże również inne kraje często respektują dokumenty wydane przez DIBt, które są znanymi ze swojej jakości i znakowania znakiem Ü nieuregulowanych prawnie produktów budowlanych. „Jest to związane z faktem, że niemieckie przepisy często przewyższają wymagania nakładane na produkty budowlane niż te wymagane przez europejską normalizację EN.  

Bezpieczeństwo z „Zieloną Listą“

SWISSPACER daje producentom szkła zespolonego wskazówki, które pomogą sprawdzić niezawodność zastosowania SWISSPACER Air. „Na podstawie symulacji i obliczeń analitycznych przy współpracy ift Rosenheim stworzyliśmy bazę danych roboczo nazwaną „Zieloną listą”, która definiuje wymiary szkła izolacyjnego w granicach którego zastosowanie naszego rozwiązania jest godne polecenia” mówi Henseler.

Szkło zespolone z zastosowaniem SWISSPACER Air, które zostało wyprodukowane wg wytycznych „Zielonej listy“, osiąga żywotność ponad 15 lat; w wielu przypadkach standardowe oszklenia mogą  uzyskać niezawodność ponad 25 letniego użytkowania. W przypadku dużych przestrzeni międzyszybowych i przy dużych oszkleniach zauważalna jest tendencja dłuższej żywotności przy zastosowaniu SWISSPACER Air w porównaniu z niedużymi oszkleniami z mniejszymi przestrzeniami międzyszybowymi.

Dr Martin Henseler podkreśla: „Zalecamy zasypanie ramki dystansowej sitem molekularnym na wszystkich czterech bokach, ponieważ przy systemie otwartym zawsze mamy do czynienia z pewna ilością wilgoci istniejącą w przestrzeni międzyszybowej, która musi być pochłonięta przez sito.“

 

Tekst i zdjęcia można pobrać, klikając na poniższy link: http://download.proesler.com/SWISSPACER-DIBT-PL.zip