SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Polityka prywatno艣ci
Ostatnia aktualizacja: maj 2021

Od 25 maja 2018 r. w ca艂ej Europie obowi膮zuje og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych (zwane dalej: 鈥濺ODO鈥). Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie u偶ytkownik贸w o sposobie przetwarzania danych osobowych przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG zgodnie z nowym rozporz膮dzeniem (patrz art. 13 RODO). Prosimy o dok艂adne zapoznanie si臋 z nasz膮 polityk膮 prywatno艣ci. W przypadku jakichkolwiek pyta艅 lub uwag dotycz膮cych naszej polityki prywatno艣ci, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 2).

Spis tre艣ci

 1. Informacje og贸lne
 2. Imi臋 i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i korporacyjnego inspektora ochrony danych
 3. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i uzasadnione interesy realizowane przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG lub stron臋 trzeci膮 oraz kategorie odbiorc贸w
  1. Korzystanie z naszej strony internetowej lub aplikacji
  2. Zawarcie, wykonanie lub rozwi膮zanie umowy
  3. Przetwarzanie danych do cel贸w reklamowych
  4. Strona internetowa i jej optymalizacja
 4. Przekazywanie danych odbiorcom spoza UE
 5. Prawa osoby, kt贸rej dane dotycz膮
 6. Bezpiecze艅stwo danych

 1. Informacje og贸lne

Poni偶sza informacja o ochronie danych osobowych informuje o rodzaju i zakresie danych osobowych przetwarzanych przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG. Dane osobowe to informacje, kt贸re mog膮 by膰 wykorzystane do bezpo艣redniej lub po艣redniej identyfikacji u偶ytkownika.

Przetwarzanie danych przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG mo偶na zasadniczo podzieli膰 na dwie kategorie:

 • Wszystkie dane wymagane do wykonania umowy ze SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG b臋d膮 przetwarzane w celu wykonania umowy. Je偶eli w realizacj臋 umowy zaanga偶owani s膮 r贸wnie偶 us艂ugodawcy zewn臋trzni, np. firmy logistyczne lub podwykonawcy, dane u偶ytkownika b臋d膮 im przekazywane w zakresie niezb臋dnym w danym przypadku.

 • Podczas korzystania ze strony internetowej/aplikacji SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, mi臋dzy urz膮dzeniem ko艅cowym u偶ytkownika a naszym serwerem nast臋puje wymiana r贸偶nych informacji. Mog膮 one obejmowa膰 tak偶e dane osobowe. Zebrane w ten spos贸b informacje s膮 wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wy艣wietlania reklam w przegl膮darce internetowej urz膮dzenia ko艅cowego u偶ytkownika.聽

Zgodnie z postanowieniami RODO, u偶ytkownikowi przys艂uguje szereg praw, z kt贸rych mo偶e korzysta膰 w kontaktach z nami. Obejmuj膮 one m.in. prawo do sprzeciwu wobec okre艣lonych form przetwarzania danych, w szczeg贸lno艣ci przetwarzania danych w celach reklamowych.

W razie jakichkolwiek pyta艅 dotycz膮cych niniejszej informacji o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym korporacyjnym inspektorem ochrony danych. Odpowiednie dane kontaktowe znajduj膮 si臋 poni偶ej.

 1. Imi臋 i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i korporacyjnego inspektora ochrony danych

Niniejsza polityka prywatno艣ci odnosi si臋 do przetwarzania danych przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, Sonnenwiesenstrasse 15, 8280 Kreuzlingen (inspektor ochrony danych jednostki biznesowej SWISSPACER: Pan Giordano Soma), oraz do korzystania z nast臋puj膮cych stron internetowych i aplikacji: en.swisspacer.com. Adres inspektora ochrony danych w firmie SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG podany zosta艂 powy偶ej.

 1. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i uzasadnione interesy realizowane przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG lub stron臋 trzeci膮 oraz kategorie odbiorc贸w

3.1 Korzystanie z naszej strony internetowej lub aplikacji

Podczas korzystania przez u偶ytkownika z naszej strony internetowej/aplikacji, przegl膮darka u偶ywana na jego urz膮dzeniu ko艅cowym automatycznie wysy艂a informacje na serwer naszej strony internetowej/aplikacji i tymczasowo zapisuje je w tzw. pliku dziennika. Proces ten pozostaje poza nasz膮 kontrol膮.聽Nast臋puj膮ce informacje b臋d膮 gromadzone bez konieczno艣ci podejmowania 偶adnych dzia艂a艅 przez u偶ytkownika i przechowywane do momentu automatycznego usuni臋cia:

 • adres IP urz膮dzenia pr贸buj膮cego uzyska膰 dost臋p do naszej strony internetowej,
 • data i godzina dost臋pu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa/aplikacja, z kt贸rej uzyskano dost臋p do naszego serwisu (adres URL, z kt贸rego nast膮pi艂o przekierowanie),
 • przegl膮darka, z kt贸rej korzysta u偶ytkownik i ewentualnie system operacyjny jego komputera posiadaj膮cego dost臋p do Internetu, jak r贸wnie偶 nazwa dostawcy us艂ug dost臋pu.

Podstaw膮 prawn膮聽przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes opiera si臋 na opisanych poni偶ej celach gromadzenia danych. Zebrane dane nie umo偶liwiaj膮 nam identyfikacji u偶ytkownika ani nie pr贸bujemy tego robi膰.

Wykorzystujemy adres IP urz膮dzenia ko艅cowego u偶ytkownika i inne dane wymienione powy偶ej do nast臋puj膮cych cel贸w:

 • zapewnienie bezproblemowego po艂膮czenia,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji,
 • ocena bezpiecze艅stwa i stabilno艣ci systemu.

Dane te s膮 przechowywane do momentu wyga艣ni臋cia praw wynikaj膮cych z r臋kojmi lub ewentualnej gwarancji umownej, a nast臋pnie s膮 automatycznie usuwane. Na naszej stronie internetowej/w aplikacji u偶ywamy r贸wnie偶 plik贸w cookie, narz臋dzi 艣ledz膮cych i wtyczek medi贸w spo艂eczno艣ciowych. Dok艂adny opis procedur i sposobu wykorzystania danych osobowych do odpowiednich cel贸w przedstawiono szczeg贸艂owo w punkcie 3.4 poni偶ej.

Je偶eli u偶ytkownik wyrazi艂 zgod臋 na geolokalizacj臋聽w swojej przegl膮darce, systemie operacyjnym lub innych ustawieniach swojego urz膮dzenia ko艅cowego, b臋dziemy korzysta膰 z tej funkcji w celu oferowania indywidualnych us艂ug zwi膮zanych z aktualn膮 lokalizacj膮 u偶ytkownika (np. lokalizacja najbli偶szego oddzia艂u). Zebrane w ten spos贸b dane dotycz膮ce lokalizacji u偶ytkownika przetwarzamy wy艂膮cznie w tym celu. Dane te s膮 usuwane z chwil膮 wy艂膮czenia geolokalizacji przez u偶ytkownika.

3.2 Zawarcie, wykonanie lub rozwi膮zanie umowy

3.2.1 Przetwarzanie danych w zwi膮zku z zawarciem umowy

Przedmiotem dzia艂alno艣ci firmy SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG jest produkcja ramek dystansowych do szyb zespolonych.聽 W tym kontek艣cie przetwarzamy dane, kt贸re s膮 niezb臋dne do zawarcia, wykonania lub rozwi膮zania umowy z u偶ytkownikiem. Do danych tych nale偶膮:

 • nazwa firmy, imi臋, nazwisko
 • adres do fakturowania i adres do wysy艂ki
 • adres e-mail, je艣li dotyczy
 • informacje o fakturach i p艂atno艣ciach
 • data urodzenia, je艣li dotyczy
 • numer telefonu, je艣li dotyczy

Podstaw膮 prawn膮 powy偶szego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tzn. przekazanie danych przez u偶ytkownika na podstawie 艂膮cz膮cego nas stosunku umownego. Je偶eli dane kontaktowe u偶ytkownika nie b臋d膮 przez nas wykorzystywane do cel贸w reklamowych (patrz punkt 3.3.), dane zebrane w celu wykonania umowy b臋dziemy przechowywa膰 do czasu wyga艣ni臋cia obowi膮zuj膮cych praw wynikaj膮cych z r臋kojmi lub gwarancji umownej. Po up艂ywie tego okresu zachowujemy informacje dotycz膮ce stosunku umownego, wymagane przez prawo handlowe i podatkowe, przez odpowiednie okresy okre艣lone z mocy prawa. W tym okresie (wynosz膮cym zazwyczaj dziesi臋膰 lat od zawarcia umowy) dane b臋d膮 podlega艂y ponownemu przetwarzaniu wy艂膮cznie w przypadku kontroli organ贸w podatkowych.

3.2.2 Ustalenie to偶samo艣ci, ocena zdolno艣ci kredytowej i przekazywanie danych do agencji kredytowych

W razie potrzeby weryfikujemy to偶samo艣膰聽u偶ytkownika, korzystaj膮c z informacji uzyskanych od dostawc贸w us艂ug. Podstaw臋 prawn膮 stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Upowa偶nienie to wynika z ochrony to偶samo艣ci u偶ytkownika i zapobiegania pr贸bom oszustwa, kt贸re poci膮ga艂oby za sob膮 powstanie koszt贸w po naszej stronie. Informacje o okoliczno艣ciach i wyniku naszego zapytania zostan膮 zapisane na koncie klienta na czas trwania stosunku umownego.

Je艣li u偶ytkownik dokonywa艂 ju偶 u nas zakup贸w, jego dane mog膮 zosta膰 uzupe艂nione o tzw. warto艣ci punktowe.聽Ocena punktowa to tworzenie prognozy przysz艂ych zdarze艅 na podstawie zebranych informacji i dotychczasowych do艣wiadcze艅. Na podstawie zapisanych danych osobowych u偶ytkownika zostaje on przyporz膮dkowany do skategoryzowanych statystycznie grup os贸b, kt贸rych dane by艂y zbli偶one w przesz艂o艣ci. Podstaw膮 zastosowanej metody jest uznana naukowo matematyczno-statystyczna metoda oceny prawdopodobie艅stwa ryzyka, kt贸ra zosta艂a zweryfikowana i przetestowana w praktyce.

W przypadku op贸藕nienia p艂atno艣ci przekazujemy odpowiednie dane firmie windykacyjnej, o ile spe艂nione s膮 inne obowi膮zuj膮ce wymogi prawne. Podstaw臋 prawn膮 przekazania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dochodzenie roszcze艅 wynikaj膮cych z umowy uznawane jest za uzasadniony interes w rozumieniu drugiego z wy偶ej wymienionych przepis贸w. Informacje o op贸藕nieniu p艂atno艣ci lub ewentualnej utracie nale偶no艣ci b臋d膮 r贸wnie偶 przekazywane wsp贸艂pracuj膮cym z nami agencjom kredytowym, o ile spe艂nione zostan膮 inne obowi膮zuj膮ce wymogi prawne. Podstaw臋 prawn膮 stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wymagany tutaj uzasadniony interes wynika z interesu naszego i os贸b trzecich, polegaj膮cego na zmniejszeniu ryzyka umownego w przypadku um贸w zawieranych w przysz艂o艣ci.

3.3 Przetwarzanie danych do cel贸w reklamowych

Poni偶sze informacje dotycz膮 przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych. RODO uznaje t臋 form臋 przetwarzania danych za zasadniczo dozwolon膮 i za uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Okres przechowywania danych wykorzystywanych do cel贸w reklamowych nie jest oparty na 艣ci艣le zdefiniowanych zasadach i jest raczej okre艣lany na podstawie tego, czy dalsze przechowywanie jest konieczne do cel贸w kontaktu zwi膮zanego z reklam膮. Informacje na temat procedury maj膮cej zastosowanie w przypadku zg艂oszenia sprzeciwu znajduj膮 si臋 w punkcie 3.3.3.

3.3.1 Cele reklamowe SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG i os贸b trzecich

U偶ytkownik, kt贸ry zawar艂 z nami umow臋, zostanie umieszczony na li艣cie naszych klient贸w. W tym przypadku pocztowe dane kontaktowe u偶ytkownika s膮 przetwarzane bez jego wyra藕nej zgody, w celu przesy艂ania mu informacji o nowych produktach i us艂ugach.聽Adres e-mail u偶ytkownika jest przetwarzany bez jego wyra藕nej zgody, w celu przesy艂ania mu informacji o naszych produktach, kt贸re mog膮 go zainteresowa膰.

3.3.2 Reklama oparta na zainteresowaniach

W celu zapewnienia, 偶e u偶ytkownik b臋dzie otrzymywa膰 tylko te informacje reklamowe, kt贸re s膮 dla niego interesuj膮ce, kategoryzujemy i uzupe艂niamy profil klienta o nast臋puj膮ce informacje. W tym celu wykorzystywane s膮 informacje statystyczne, jak r贸wnie偶 informacje o u偶ytkowniku (np. dane podstawowe profilu klienta). Celem jest dostarczanie u偶ytkownikowi wy艂膮cznie takich reklam, kt贸re odpowiadaj膮 jego rzeczywistym lub zak艂adanym potrzebom, a tym samym nienarzucanie mu si臋 z niepotrzebn膮 reklam膮.

3.3.3 Prawo do sprzeciwu 聽聽聽聽

U偶ytkownik mo偶e w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania danych w wy偶ej wymienionych celach, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do danego kana艂u komunikacji i ze skutkiem na przysz艂o艣膰, nie ponosz膮c 偶adnych koszt贸w z tego tytu艂u. W tym celu wystarczy wys艂a膰 wiadomo艣膰 e-mail lub pismo poczt膮 tradycyjn膮, korzystaj膮c z danych kontaktowych podanych w punkcie 2.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, odpowiedni adres kontaktowy zostanie zablokowany do dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Informujemy, 偶e w wyj膮tkowych przypadkach materia艂y reklamowe mog膮 by膰 wysy艂ane jeszcze przez kr贸tki czas po otrzymaniu sprzeciwu. Wynika to z uwarunkowa艅 technicznych zwi膮zanych z okresem przygotowania reklam i nie oznacza, 偶e sprzeciw u偶ytkownika nie zosta艂 odnotowany. Przepraszamy za niedogodno艣ci.

3.3.4 Wysy艂ka newsletter贸w

Na naszej stronie internetowej dost臋pna jest mo偶liwo艣膰 subskrybowania newslettera. W celu wyeliminowania ewentualnych b艂臋d贸w przy wprowadzaniu adresu e-mail, stosujemy tzw. procedur臋 podw贸jnej zgody: po wpisaniu adresu e-mail w polu rejestracji, u偶ytkownik otrzymuje link potwierdzaj膮cy. Dopiero po klikni臋ciu w ten link, adres e-mail u偶ytkownika zostaje dodany do naszej listy wysy艂kowej. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili wycofa膰聽swoj膮 zgod臋 ze skutkiem na przysz艂o艣膰, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail podany w punkcie 2. Ponadto w ka偶dej wiadomo艣ci e-mail z newsletterem znajduje si臋 link, w kt贸ry mo偶na klikn膮膰 w celu wycofania zgody.

3.4 Obecno艣膰 w internecie i optymalizacja strony internetowej

3.4.1 Pliki cookie 鈥 informacje og贸lne

Po wej艣ciu u偶ytkownika na stron臋 internetow膮 mo偶e ona pobiera膰 lub przechowywa膰 informacje o jego przegl膮darce, zazwyczaj w formie plik贸w cookie. Informacje te mog膮 dotyczy膰 u偶ytkownika, jego ustawie艅 lub urz膮dzenia i s膮 wykorzystywane g艂贸wnie w celu zapewnienia dzia艂ania strony zgodnie z jego oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikuj膮 u偶ytkownika bezpo艣rednio, ale mog膮 zapewni膰 mu bardziej spersonalizowane opcje korzystania ze strony. Poniewa偶 szanujemy prawo u偶ytkownika do prywatno艣ci, mo偶e on zdecydowa膰, 偶e nie chce wyrazi膰 zgody na korzystanie przez nas z niekt贸rych rodzaj贸w plik贸w cookie. Aby uzyska膰 dodatkowe informacje i zmieni膰 niekt贸re z ustawie艅 domy艣lnych, prosimy klikn膮膰 na nag艂贸wki poszczeg贸lnych kategorii. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zablokowanie niekt贸rych rodzaj贸w plik贸w cookie mo偶e mie膰 wp艂yw na korzystanie z naszej strony internetowej i us艂ug, jakie oferujemy.

Narz臋dzie do zarz膮dzania zgod膮 na pliki cookie, kt贸re otwiera si臋 po wej艣ciu na stron臋, umo偶liwia wybranie kategorii plik贸w, kt贸re maj膮 zosta膰 zaakceptowane lub odrzucone. Niezb臋dne pliki cookie nie mog膮 zosta膰 odrzucone, poniewa偶 s膮 one wymagane do 艣wiadczenia us艂ug na rzecz u偶ytkownika (patrz punkt 3.4.1.1).

3.4.1.1. Niezb臋dne pliki cookie

Te pliki cookie s膮 niezb臋dne do funkcjonowania strony internetowej i nie mo偶na ich wy艂膮czy膰. Zazwyczaj te pliki cookie s膮 ustawiane wy艂膮cznie w odpowiedzi na dzia艂ania podejmowane przez u偶ytkownika w zakresie 偶膮da艅 艣wiadczenia us艂ug, takich jak ustawianie preferencji prywatno艣ci, logowanie czy wype艂nianie formularzy. U偶ytkownik mo偶e dostosowa膰 ustawienia przegl膮darki w taki spos贸b, by blokowa艂a ona dzia艂anie tego rodzaju plik贸w cookie lub informowa艂a go o nich, ale niekt贸re cz臋艣ci naszej strony internetowej mog膮 w贸wczas nie dzia艂a膰 prawid艂owo. Te pliki cookie nie zapisuj膮 偶adnych danych osobowych. Podstaw臋 prawn膮 wykorzystania tych plik贸w cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub, w przypadku kraj贸w trzecich, art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4.1.2. Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalaj膮 nam na prowadzenie statystyk dotycz膮cych liczby odwiedzin i sprawdzanie 藕r贸de艂 ruchu, dzi臋ki czemu mo偶emy mierzy膰 i poprawia膰 wydajno艣膰 naszej strony. Dzi臋ki nim wiemy, kt贸re strony s膮 najbardziej, a kt贸re najmniej popularne i poznajemy spos贸b, w jaki odwiedzaj膮cy poruszaj膮 si臋 w obr臋bie witryny. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie s膮 zagregowane, s膮 zatem anonimowe. Je艣li u偶ytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie tych plik贸w cookie, nie b臋dziemy wiedzie膰, 偶e odwiedzi艂 on nasz膮 stron臋. Podstaw臋 prawn膮 wykorzystania tych plik贸w cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub, w przypadku kraj贸w trzecich, art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4.1.3. Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalaj膮 nam na popraw臋 funkcjonalno艣ci i personalizacj臋 strony internetowej. Mog膮 one by膰 ustawione przez nas lub przez dostawc贸w zewn臋trznych, z kt贸rych us艂ug korzystamy na naszej stronie. Je艣li u偶ytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie tych plik贸w cookie, niekt贸re lub wszystkie te us艂ugi mog膮 nie dzia艂a膰 prawid艂owo. Podstaw臋 prawn膮 wykorzystania tych plik贸w cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub, w przypadku kraj贸w trzecich, art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4.1.4. Marketingowe pliki cookie

Te pliki cookie mog膮 by膰 ustawiane przez naszych partner贸w reklamowych za po艣rednictwem naszej strony internetowej. Mog膮 one by膰 r贸wnie偶 wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowa艅 u偶ytkownika w celu wy艣wietlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowuj膮 one bezpo艣rednio danych osobowych, ale opieraj膮 si臋 na unikalnej identyfikacji danej przegl膮darki i urz膮dzenia ko艅cowego. Je艣li u偶ytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie tych plik贸w cookie, wy艣wietlane reklamy b臋d膮 mniej ukierunkowane. Podstaw臋 prawn膮 wykorzystania tych plik贸w cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub, w przypadku kraj贸w trzecich, art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4.2 Mouseflow

Nasza strona korzysta z Mouseflow, narz臋dzia do analityki sieciowej firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, do rejestrowania losowo wybranych, indywidualnych odwiedzin na stronie (wy艂膮cznie ze zanonimizowanym adresem IP). Rejestruje ono ruchy i klikni臋cia myszk膮 wy艂膮cznie w celu losowego odtwarzania poszczeg贸lnych wizyt na stronie internetowej i wprowadzania potencjalnych ulepsze艅. W wyniku anonimizacji informacje nie mog膮 by膰 przypisane do konkretnej osoby i nie b臋d膮 udost臋pniane osobom trzecim. Je艣li u偶ytkownik nie wyra偶a zgody na gromadzenie jego danych przez technologi臋 Mouseflow, mo偶e j膮 zablokowa膰 na stronie j膮 wykorzystuj膮cej, klikaj膮c w link:聽www.mouseflow.com/opt-out/.

3.4.3 Narz臋dzie do 艣ledzenia skuteczno艣ci reklam Piwik

Nasza strona korzysta z narz臋dzia do 艣ledzenia skuteczno艣ci reklam Piwik. Serwis ten jest oparty na plikach cookie, kt贸re pozwalaj膮 nam analizowa膰 spos贸b korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie (w tym skr贸cony adres IP) s膮 przekazywane na nasz serwer i przechowywane w celu analizy sposobu korzystania z naszej strony na potrzeby jej optymalizacji. Podczas tego procesu adres IP u偶ytkownika jest natychmiast anonimizowany. Oznacza to, 偶e u偶ytkownik pozostaje dla nas anonimowy. Generowane przez plik cookie informacje na temat sposobu korzystania z witryny nie b臋d膮 udost臋pniane osobom trzecim.

3.4.4 Google Analytics

W celu projektowania i optymalizacji strony w spos贸b zorientowany na zapotrzebowanie korzystamy z Google Analytics, us艂ugi analizy stron internetowych 艣wiadczonej przez firm臋 Google, Inc. (鈥濭oogle鈥). W tym celu tworzone s膮聽pseudonimizowane profile u偶ytkownik贸w oraz stosowane s膮 pliki cookie. Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu korzystania z witryny, takie jak:

 • typ/wersja przegl膮darki,
 • u偶ywany system operacyjny,
 • adres URL, z kt贸rego nast膮pi艂o przekierowanie do naszego serwisu,
 • nazwa hosta komputera uzyskuj膮cego dost臋p (adres IP),
 • data i godzina zapytania,

s膮 przesy艂ane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te b臋d膮 wykorzystywane w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez u偶ytkownika, tworzenia raport贸w dotycz膮cych ruchu na stronach oraz 艣wiadczenia innych us艂ug zwi膮zanych z ruchem na stronach i korzystaniem z internetu, na potrzeby badania rynku i ewentualnego rozwijania witryny. Informacje te mog膮 by膰 te偶 przekazywane osobom trzecim, gdy b臋dzie wymaga艂o tego prawo lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj膮 te informacje w imieniu Google. Google w 偶adnym wypadku nie b臋dzie 艂膮czy膰 zanonimizowanego adresu IP u偶ytkownika przekazanego przez jego przegl膮dark臋 podczas korzystania z Google Analytics z 偶adnymi innymi przechowywanymi przez siebie danymi. Adresy IP b臋d膮 anonimizowane, aby uniemo偶liwi膰 ich przyporz膮dkowanie do konkretnych u偶ytkownik贸w (maskowanie IP).

U偶ytkownik mo偶e zablokowa膰聽instalowanie plik贸w cookie, odpowiednio dostosowuj膮c ustawienia swojej przegl膮darki. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e w takim przypadku niekt贸re funkcje witryny mog膮 by膰 niedost臋pne. U偶ytkownik mo偶e r贸wnie偶 zablokowa膰 gromadzenie danych generowanych przez plik cookie, dotycz膮cych korzystania przez niego z naszej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, przez pobranie聽i zainstalowanie specjalnego dodatku do przegl膮darki. Mo偶na te偶, w szczeg贸lno艣ci w przegl膮darkach zainstalowanych na mobilnych urz膮dzeniach ko艅cowych, zablokowa膰 艣ledzenie przez Google Analytics, klikaj膮c tutaj. Spowoduje to zainstalowanie pliku cookie opt-out, kt贸ry uniemo偶liwi gromadzenie danych u偶ytkownika przy nast臋pnej wizycie na danej stronie. Plik cookie opt-out b臋dzie dzia艂a艂 tylko w tej przegl膮darce i na naszej stronie internetowej i b臋dzie przechowywany na urz膮dzeniu u偶ytkownika. Po usuni臋ciu plik贸w cookie z przegl膮darki konieczne b臋dzie ponowne zainstalowanie pliku cookie opt-out. Wi臋cej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics mo偶na znale藕膰 na stronie Google Analytics Help.

3.4.5 Wtyczki medi贸w spo艂eczno艣ciowych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwis贸w spo艂eczno艣ciowych Twitter, LinkedIn i YouTube co pozwala na jej popularyzowanie za po艣rednictwem tych serwis贸w. Cel ich wykorzystania, jakim jest reklama, nale偶y uzna膰 za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialno艣膰 za przestrzeganie zasad ochrony danych ponosz膮 ich dostawcy. W celu zapewnienia jak najbardziej skutecznej ochrony u偶ytkownik贸w odwiedzaj膮cych nasz膮 stron臋 internetow膮, integracja tych wtyczek odbywa si臋 za pomoc膮 tzw. metody podw贸jnego klikni臋cia: domy艣lnie na naszej stronie internetowej umieszczamy dezaktywowane przyciski, kt贸re nie nawi膮zuj膮 kontaktu z serwerami sieci spo艂eczno艣ciowych. Przyciski staj膮 si臋 aktywne i nawi膮zuj膮 po艂膮czenie dopiero po ich aktywacji, r贸wnoznacznej z wyra偶eniem zgody na komunikacj臋 z serwisami Twitter, LinkedIn i YouTube. Nast臋pnie, za po艣rednictwem kolejnego klikni臋cia, u偶ytkownik mo偶e zamie艣ci膰 swoj膮 rekomendacj臋 w tym serwisie. Je偶eli u偶ytkownik jest ju偶 zalogowany w wybranej sieci spo艂eczno艣ciowej i przekazuje swoj膮 rekomendacj臋 za po艣rednictwem jednej z nich, odbywa si臋 to bez otwierania kolejnego okna. W przypadku serwisu Twitter pojawia si臋 wyskakuj膮ce okienko, w kt贸rym u偶ytkownik mo偶e kontynuowa膰 edycj臋 tekstu tweeta.

3.4.6 Twitter

Nasza strona korzysta r贸wnie偶 z wtyczek portalu umo偶liwiaj膮cego publikowanie kr贸tkich wiadomo艣ci Twitter Inc., USA. Wtyczki serwisu Twitter (przycisk 鈥濼witter鈥) mo偶na rozpozna膰 po logo Twitter (bia艂y ptaszek na niebieskim tle), obok kt贸rego znajduje si臋 s艂owo 鈥濼witter鈥. Po wej艣ciu na stron臋 naszej witryny, zawieraj膮c膮 wtyczk臋 serwisu Twitter, zostaje nawi膮zane bezpo艣rednie po艂膮czenie mi臋dzy przegl膮dark膮 u偶ytkownika a serwerem serwisu Twitter. W ten spos贸b Twitter uzyskuje informacj臋 o wej艣ciu na nasz膮 stron臋 i wysy艂a adres IP u偶ytkownika do serwisu. Po klikni臋ciu na przycisk serwisu Twitter przez u偶ytkownika zalogowanego na swoim koncie w serwisie, mo偶liwe jest skojarzenie tre艣ci naszych stron z profilem u偶ytkownika w serwisie, co pozwoli mu na powi膮zanie wizyty na naszej stronie z odpowiednim kontem u偶ytkownika. Informujemy, 偶e jako podmiot udost臋pniaj膮cy strony internetowe nie posiadamy wiedzy na temat tre艣ci przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis Twitter.聽Wi臋cej informacji na ten temat mo偶na znale藕膰 w polityce prywatno艣ci serwisu Twitter tutaj.Je艣li u偶ytkownik nie 偶yczy sobie, by Twitter m贸g艂 powi膮za膰 jego wizyt臋 na naszych stronach z jego kontem u偶ytkownika, powinien wylogowa膰 si臋 ze swojego konta u偶ytkownika w serwisie Twitter.

3.4.7 LinkedIn

Nasza strona korzysta z wtyczek sieci spo艂eczno艣ciowej LinkedIn, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (鈥濴inkedIn鈥).

W celu ochrony prywatno艣ci u偶ytkownika wtyczki s膮 skonfigurowane w oparciu o dwustopniow膮 weryfikacj臋. Przy ka偶dym wej艣ciu na nasz膮 stron臋 zawieraj膮c膮 wtyczk臋 LinkedIn, przegl膮darka u偶ytkownika nawi膮偶e bezpo艣rednie po艂膮czenie z serwerami LinkedIn tylko wtedy, gdy u偶ytkownik aktywuje uprzednio przycisk LinkedIn, klikaj膮c go. Zawarto艣膰 wtyczki zostanie przekazana przez LinkedIn bezpo艣rednio do przegl膮darki u偶ytkownika i zintegrowana ze stron膮.

Gdy wtyczka zostanie aktywowana, LinkedIn otrzyma mi臋dzy innymi informacj臋, 偶e u偶ytkownik wszed艂 na nasz膮 stron臋 internetow膮.聽Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez LinkedIn oraz zwi膮zanych z tym prawach i opcjach ustawie艅 prywatno艣ci mo偶na znale藕膰 w polityce prywatno艣ci serwisu LinkedIn.

Informujemy, 偶e nie mamy wp艂ywu na rodzaj, zakres i spos贸b wykorzystania danych gromadzonych przez LinkedIn za pomoc膮 przycisku LinkedIn.

3.4.8 YouTube

Nasza strona korzysta z obs艂ugiwanych przez Google wtyczek serwisu YouTube. Serwis YouTube jest prowadzony przez YouTube LLC z siedzib膮 pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Po wej艣ciu na stron臋 naszej witryny, zawieraj膮c膮 wtyczk臋 serwisu YouTube, zostaje nawi膮zane po艂膮czenie z serwerami serwisu YouTube. W ten spos贸b serwer YouTube uzyskuje informacj臋 o tym, kt贸re z naszych stron zosta艂y odwiedzone przez u偶ytkownika. Je艣li u偶ytkownik jest zalogowany na swoim koncie w serwisie YouTube, umo偶liwia to YouTube powi膮zanie tych informacji z danym kontem u偶ytkownika. Mo偶na temu zapobiec, wylogowuj膮c si臋 z konta YouTube. Korzystamy z serwisu YouTube w celu atrakcyjnego prezentowania naszych us艂ug online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wi臋cej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych u偶ytkownik贸w mo偶na znale藕膰 w polityce prywatno艣ci YouTube.

4. Odbiorcy danych spoza UE

Poza przetwarzaniem danych, opisanym szczeg贸艂owo w punkcie 3, nie przekazujemy danych u偶ytkownik贸w odbiorcom maj膮cym siedzib臋 poza Uni膮 Europejsk膮 lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. O ile operacje przetwarzania wymienione w punkcie 3 wi膮偶膮 si臋 z przekazaniem danych do odbiorc贸w poza Uni膮 Europejsk膮 lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, serwery znajduj膮 si臋 w USA. Przekazywanie danych odbywa si臋 zgodnie z zasadami Tarczy Prywatno艣ci oraz na podstawie standardowych klauzul umownych聽Komisji Europejskiej.聽聽聽聽聽聽

5. Prawa osoby, kt贸rej dane dotycz膮鈥

5.1 Informacje og贸lne

Opr贸cz prawa do wycofania udzielonej nam zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych, u偶ytkownikowi przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa dodatkowe, pod warunkiem spe艂nienia odpowiednich wymog贸w prawnych:

 • prawo dost臋pu do przechowywanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; u偶ytkownik mo偶e w szczeg贸lno艣ci wyst膮pi膰 o udzielenie informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorc贸w, kt贸rym jego dane zosta艂y lub zostan膮 ujawnione, planowanym okresie przechowywania i 藕r贸dle danych, o ile nie zosta艂y one pozyskane bezpo艣rednio od u偶ytkownika,
 • prawo do sprostowania nieprawid艂owych danych lub prawo do uzupe艂nienia niekompletnych danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do usuni臋cia przechowywanych przez nas danych zgodnie z art. 17 RODO, o ile nie b臋d膮 przestrzegane ustawowe lub umowne okresy przechowywania lub inne zobowi膮zania prawne lub prawa do dalszego przechowywania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, je偶eli: u偶ytkownik kwestionuje prawid艂owo艣膰 danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 ich usuni臋ciu; administrator nie potrzebuje ju偶 danych, ale s膮 one potrzebne osobie, kt贸rej dane dotycz膮, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅; lub u偶ytkownik wni贸s艂 sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, tj. prawo do tego, aby wybrane, przechowywane przez nas dane u偶ytkownika zosta艂y przekonwertowane do powszechnie u偶ywanego, nadaj膮cego si臋 do odczytu maszynowego formatu, lub prawo do za偶膮dania przes艂ania danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo w tym celu u偶ytkownik mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do organu nadzorczego w艂a艣ciwego dla swojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub do centrali naszej firmy.

5.2 Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, przetwarzanie danych mo偶e by膰 przedmiotem sprzeciwu z powod贸w wynikaj膮cych ze szczeg贸lnej sytuacji osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

Powy偶sze og贸lne prawo do sprzeciwu ma zastosowanie do wszystkich cel贸w przetwarzania danych opisanych w niniejszej polityce prywatno艣ci, kt贸re s膮 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przeciwie艅stwie do szczeg贸lnego prawa do sprzeciwu dotycz膮cego przetwarzania danych w celach reklamowych, zgodnie z RODO jeste艣my zobowi膮zani do uwzgl臋dnienia takiego og贸lnego sprzeciwu jedynie w贸wczas, gdy u偶ytkownik przedstawi nam donios艂e powody (np. mo偶liwe zagro偶enie dla 偶ycia lub zdrowia). Ponadto u偶ytkownik mo偶e skontaktowa膰 si臋 z organem nadzorczym w艂a艣ciwym dla SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, w tym przypadku 鈥 z pe艂nomocnikiem ds. ochrony danych kraju zwi膮zkowego Hesja w Wiesbaden.

 1. Bezpiecze艅stwo danych

Wszystkie dane przekazywane osobi艣cie przez u偶ytkownika, w tym dane dotycz膮ce p艂atno艣ci, b臋d膮 przekazywane za po艣rednictwem powszechnie u偶ywanego i bezpiecznego, standardowego protoko艂u SSL (Secure Socket Layer). SSL jest bezpiecznym i sprawdzonym standardem, kt贸ry stosowany jest r贸wnie偶 np. w bankowo艣ci internetowej. Bezpieczne po艂膮czenie SSL mo偶na rozpozna膰 m.in. po literze s dodanej do http (np. https://...) w pasku adresu przegl膮darki lub po ikonie k艂贸dki w pasku stanu przegl膮darki.

Stosujemy r贸wnie偶 odpowiednie techniczne i organizacyjne 艣rodki bezpiecze艅stwa, aby chroni膰 przechowywane przez nas dane osobowe u偶ytkownik贸w przed manipulacj膮, cz臋艣ciow膮 lub ca艂kowit膮 utrat膮 oraz przed nieuprawnionym dost臋pem os贸b trzecich. Nasze 艣rodki bezpiecze艅stwa s膮 stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.