Sustainable Construction

Zrównoważony rozwój: Małe kroki

Wprowadzane przez nas zmiany w celu poprawy efektywności energetycznej

Swisspacer prowadzi system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 150001. W związku z tym wdrażamy różne projekty w obszarze efektywności energetycznej, a regularne audyty potwierdzają nasze postępy.

Changes in Production

Stale szukamy miejsc, w których można poprawić efektywność energetyczną w naszej firmie i szybko wykonujemy odpowiednie działania. W ten sposób zoptymalizowaliśmy układy sprężonego powietrza i obudowy, a także całkowicie przestawiliśmy się na oświetlenie LED i czujniki PIR.

Warm Edge

Logistyka

  • Zmniejszenie śladu węglowego dzięki obniżeniu wagi naszych opakowań

  • Usprawnienie transportu na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw i zmniejszenie ilości opakowań poprzez zwiększenie pojemności silosu

  • Zmniejszenie emisji z transportu

Efficient Logistics
„Zrównoważony rozwój to sposób myślenia, który pomaga nam lepiej oszczędzać i szanować zasoby. Emisja gazów cieplarnianych i wyczerpywanie się zasobów naturalnych są konsekwencjami zużycia paliw kopalnych, ale wynikają również bezpośrednio z procesów produkcyjnych. Dzięki naszym zaangażowanym pracownikom stale zmieniamy metody pracy, aby nasza produkcja przemysłowa była neutralna dla klimatu.”

Matthias Bach, CEO

Zużycie wody

  • Stałe monitorowanie zużycia wody i raportowanie w zakresie śladu wodnego zakładu

  • Ograniczenie zużycia wody w przeliczeniu na produkt końcowy i odzyskiwanie możliwie jak największej ilości wody zużytej w produkcji

IGU

Gospodarka o obiegu zamkniętym

  • Identyfikowanie możliwości gospodarki o obiegu zamkniętym

  • Wzmocnienie odzysku zasobów z odpadów produkcyjnych

  • Intensyfikacja recyklingu materiałów

  • Opakowanie: Zwiększenie zawartości surowców wtórnych

Production Waste Reuse