SWS AIR

Szyba
zespolona z kompensacją ciśnienia

SWS AIR

Różnice wysokości i obciążenia klimatyczne prowadzą do powstawania nadciśnienia albo podciśnienia w szybie zespolonej. Powstające w ten sposób naprężenia mogą prowadzić do pękania szyb i przedwczesnego starzenia się okien. SWISSPACER AIR minimalizuje takie naprężenia, dzięki czemu sytuacje krytyczne już się nie pojawiają.

Standardowa szyba zespolona to z reguły hermetycznie zamknięty układ. Podczas produkcji zespolenia powietrze jest zamykane w przestrzeni międzyszybowej w taki sposób, by nie dopuścić do jego ucieczki. W przypadku zmiany temperatury lub ciśnienia powietrza na zewnątrz szyby, w systemie tym wytwarza się nadciśnienie albo podciśnienie. Wiąże się to z odkształceniem szkła, które prowadzi do powstawania obciążeń w obrębie szyby i uszczelnienia krawędzi. Jeżeli takie naprężenia będą zbyt duże, to szkło pęknie. Rozszczelnienie krawędzi może spowodować też przedwczesne starzenie szyby zespolonej.

SWISSPACER AIR kompensuje ciśnienie w szybie zespolonej, znacznie obniżając wspomniane obciążenia, dzięki czemu ryzyko pęknięcia szyby jest minimalne.

 

AIR_Hoehentransport_EN

Niewielki element – ogromne oddziaływanie

SWISSPACER AIR zapewnia ochronę przed pęknięciem szyby z powodu transportu na duże wysokości lub obciążeń klimatycznych.

Na ilustracji przedstawiono przykład działania SWISSPACER AIR. Szara linia oznacza wzrost naprężenia rozciągającego przy zginaniu przy transporcie do wysoko położonego miejsca zabudowy; po montażu ciśnienie, a w konsekwencji również naprężenie rozciągające przy zginaniu, pozostaje na stałym poziomie. Pomarańczowa linia oznacza: Stałe, powolne wyrównywanie ciśnienia za pomocą SWISSPACER AIR spowalnia wzrost naprężenia rozciągającego przy zginaniu już w trakcie transportu. W momencie zamontowania okna AIR zapewnia stale postępujące wyrównywanie ciśnienia. W pokazanym przykładzie krytyczne naprężenie rozciągające przy zginaniu nie zostało przekroczone w żadnym momencie.

AIR Funktion Druckausgleich Grafik

 

Definiowanie zakresu zastosowania za pomocą Symulacji SWS AIR

Narzędzie „Symulacja SWS AIR” w ramach kalkulatora CALUWIN pozwala producentom szyb zespolonych lub okien w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy zastosowanie SWISSPACER AIR jest właściwą technologią dla uzyskania wymaganego wyrównania ciśnienia w danej szybie zespolonej. Wynik symulacji pozwala na proste i szybkie oszacowanie dla konkretnych warunków brzegowych, czy SWISSPACER AIR jest w stanie skompensować obciążenia klimatyczne podczas transportu szyb przy dużych różnicach wysokości.

SWISSPACER AIR to metalowa tulejka, w której zintegrowana jest specjalna membrana. Specyficzna konstrukcja produktu zapobiega zjawisku gromadzenia się pary wodnej w przestrzeni międzyszybowej, które może prowadzić do kondensacji lub uszkodzenia metalowych

SWS AIR

Montaż SWISSPACER AIR

Produkt montowany może być na dwa sposoby. Najszybciej jest wywiercić otwór w utwardzonym szczeliwie i wkręcić SWISSPACER AIR wraz z małą uszczelką o-ring. Odbywa się to niezależnie od pozostałego procesu produkcji, więc nie wpływa to na czas cyklu produkcyjnego. Alternatywnie, SWISSPACER AIR można zamontować w trakcie normalnego procesu produkcji.

W odróżnieniu od standardowych szyb zespolonych, szyby zespolone z kompensacją ciśnienia nie są wypełnione gazem obojętnym, ponieważ SWISSPACER AIR umożliwia ucieczkę gazu. Szyba zespolona wyposażona w SWISSPACER AIR jest zatem gotowa do transportu, zabudowy i użytkowania.

AIR Instalacja

Świadectwa i certyfikaty

Przed wprowadzeniem SWISSPACER AIR na rynek kompleksowo przebadaliśmy produkt i jego działanie. SWISSPACER AIR jest dopuszczony do użytkowania z ramkami dystansowymi SWISSPACER (numer dopuszczenia DIBt: Z-70.4-249). TÜV Rheinland potwierdza, że przebadane systemy spełniają wymagania normy EN 1279-2:2002 w zakresie przenikania wilgoci. Badania towarzyszące procesowi rozwojowemu przeprowadzane są za pośrednictwem niemieckiego Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim.

Dalsze informacje dotyczące SWISSPACER AIR znajdują się również na naszym kanale SWISSPACER.