SWS AIR

Szyba
zespolona z kompensacją ciśnienia

SWS AIR

Różnice wysokości i obciążenia klimatyczne prowadzą do powstawania nadciśnienia albo podciśnienia w szybie zespolonej. Powstające w ten sposób naprężenia mogą prowadzić do pękania szyb i przedwczesnego starzenia się okien. Swisspacer AIR minimalizuje takie naprężenia, dzięki czemu sytuacje krytyczne już się nie pojawiają.

Standardowa szyba zespolona to z reguły hermetycznie zamknięty układ. Podczas produkcji zespolenia powietrze jest zamykane w przestrzeni międzyszybowej w taki sposób, by nie dopuścić do jego ucieczki. W przypadku zmiany temperatury lub ciśnienia powietrza na zewnątrz szyby, w systemie tym wytwarza się nadciśnienie albo podciśnienie. Wiąże się to z odkształceniem szkła, które prowadzi do powstawania obciążeń w obrębie szyby i uszczelnienia krawędzi. Jeżeli takie naprężenia będą zbyt duże, to szkło pęknie. Rozszczelnienie krawędzi może spowodować też przedwczesne starzenie szyby zespolonej.

Swisspacer AIR kompensuje ciśnienie w szybie zespolonej, znacznie obniżając wspomniane obciążenia, dzięki czemu ryzyko pęknięcia szyby jest minimalne.

 

AIR_Hoehentransport_EN

Niewielki element – ogromne oddziaływanie

Swisspacer AIR zapewnia ochronę przed pęknięciem szyby z powodu transportu na duże wysokości lub obciążeń klimatycznych.

Na ilustracji przedstawiono przykład działania Swisspacer AIR. Szara linia oznacza wzrost naprężenia rozciągającego przy zginaniu przy transporcie do wysoko położonego miejsca zabudowy; po montażu ciśnienie, a w konsekwencji również naprężenie rozciągające przy zginaniu, pozostaje na stałym poziomie. Pomarańczowa linia oznacza: Stałe, powolne wyrównywanie ciśnienia za pomocą Swisspacer AIR spowalnia wzrost naprężenia rozciągającego przy zginaniu już w trakcie transportu. W momencie zamontowania okna AIR zapewnia stale postępujące wyrównywanie ciśnienia. W pokazanym przykładzie krytyczne naprężenie rozciągające przy zginaniu nie zostało przekroczone w żadnym momencie.

AIR Funktion Druckausgleich Grafik

 

Definiowanie zakresu zastosowania za pomocą Symulacji SWS AIR

Narzędzie „Symulacja SWS AIR” w ramach kalkulatora CALUWIN pozwala producentom szyb zespolonych lub okien w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy zastosowanie Swisspacer AIR jest właściwą technologią dla uzyskania wymaganego wyrównania ciśnienia w danej szybie zespolonej. Wynik symulacji pozwala na proste i szybkie oszacowanie dla konkretnych warunków brzegowych, czy Swisspacer AIR jest w stanie skompensować obciążenia klimatyczne podczas transportu szyb przy dużych różnicach wysokości.

Swisspacer AIR to metalowa tulejka, w której zintegrowana jest specjalna membrana. Specyficzna konstrukcja produktu zapobiega zjawisku gromadzenia się pary wodnej w przestrzeni międzyszybowej, które może prowadzić do kondensacji lub uszkodzenia metalowych

SWS AIR

Montaż Swisspacer AIR

Produkt montowany może być na dwa sposoby. Najszybciej jest wywiercić otwór w utwardzonym szczeliwie i wkręcić Swisspacer AIR wraz z małą uszczelką o-ring. Odbywa się to niezależnie od pozostałego procesu produkcji, więc nie wpływa to na czas cyklu produkcyjnego. Alternatywnie, Swisspacer AIR można zamontować w trakcie normalnego procesu produkcji.

W odróżnieniu od standardowych szyb zespolonych, szyby zespolone z kompensacją ciśnienia nie są wypełnione gazem obojętnym, ponieważ Swisspacer AIR umożliwia ucieczkę gazu. Szyba zespolona wyposażona w Swisspacer AIR jest zatem gotowa do transportu, zabudowy i użytkowania.

AIR Instalacja

Chroń swoje szkło izolacyjne za pomocą Swisspacer Air - teraz z etykietą CE!

W ścisłej współpracy z Centrum Szkła Izolacyjnego Saint-Gobain Glassolutions, Swisspacer opracował Europejski Dokument Oceny (EAD) dla szkła izolacyjnego o wyrównanym ciśnieniu i na tej podstawie opracował Europejską Ocenę Techniczną (ETA). EAD jest podstawą do przyznania oznakowania CE poprzez ETA, która jest przeznaczona specjalnie dla produktów budowlanych, które nie są lub są tylko częściowo objęte zharmonizowanymi normami. Otwiera to drogę producentom szkła izolacyjnego do uzyskania oznakowania CE dla swoich produktów za pomocą Swisspacer Air.

Swisspacer zaprasza wszystkich producentów szkła izolacyjnego do rozpoczęcia tego procesu i skorzystania z możliwości oznakowania CE dla swoich produktów. EAD nie tylko stwarza warunki do przyznania ETA, ale także do udanego międzynarodowego marketingu produktów ze szkła izolacyjnego.

 

Świadectwa i certyfikaty

Przed wprowadzeniem Swisspacer AIR na rynek kompleksowo przebadaliśmy produkt i jego działanie. Swisspacer AIR jest dopuszczony do użytkowania z ramkami dystansowymi Swisspacer (numer dopuszczenia DIBt: Z-70.4-249). TÜV Rheinland potwierdza, że przebadane systemy spełniają wymagania normy EN 1279-2:2002 w zakresie przenikania wilgoci. Badania towarzyszące procesowi rozwojowemu przeprowadzane są za pośrednictwem niemieckiego Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim.

Dalsze informacje dotyczące Swisspacer AIR znajdują się również na naszym kanale Swisspacer.