SWISSPACER - The edge of tomorrow

Zrównoważony rozwój
w firmie
SWISSPACER

Całościowa koncepcja

Wyróżniają nas produkty o wysokiej jakości, które spełniają wymagania dotyczące funkcjonalności i wydajności – bez negatywnego oddziaływania na środowisko i ludzi.

Redukcja emisji dwutlenku węgla i ograniczenie zapotrzebowania na zasoby do minimum – to priorytetowe kwestie w budownictwie. Dzięki odpowiedniej ofercie producenci i usługodawcy działający w branży mają szansę odegrać kluczową rolę w realizacji tych celów. Ponieważ: Na pozycję rynkową dostawców coraz większy wpływ będzie mieć stopień, w jakim wdrażają koncepcję zrównoważonego rozwoju w swoich produktach budowlanych. 
 
Funkcjonujemy w branży budowlanej, więc czujemy odpowiedzialność za wzmacnianie jej zrównoważonego rozwoju i minimalizowanie jej negatywnego oddziaływania na środowisko i ludzi. Dzięki naszym ciepłym ramkom dystansowym dokładamy tutaj istotną cegiełkę: Nasze produkty poprawiają efektywność energetyczną okien i fasad, jednocześnie obniżając emisję CO2 i zwiększając komfort życia i dobre samopoczucie użytkowników.
Nasze podejście na rzecz zrównoważonego budownictwa

Dzięki naszemu całościowemu podejściu odpowiadamy na cztery wymiary zrównoważonego budownictwa. Efektywność energetyczna i odzysk materiałów to tylko elementy całości. Dla zrównoważonego budownictwa niezbędna jest również wysoka jakość i sprawność naszych produktów, co gwarantuje ich długą żywotność i wysoki stopień wykorzystania. Kultura zrównoważonego budownictwa ma również wymiar społeczny. W centrum uwagi znajduje się zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców budynków. 

Poniżej dowiesz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

„Postawiliśmy sobie za cel sprostanie wyzwaniom bardziej zrównoważonego świata. Dzięki doskonałemu bilansowi węglowemu naszych produktów pomagamy naszym klientom zmniejszyć ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko.”

Francis Cholley, Dyrektor Zarządza

Francis Cholley

Lepiej dla środowiska

Chcemy nie tylko tworzyć bardziej zrównoważone rozwiązania dla naszych klientów, ale także sprawić, by nasze procesy produkcyjne i cały łańcuch dostaw były jak najbardziej zrównoważone. Przede wszystkim stale monitorujemy własne emisje, aby zmniejszyć ilość odpadów oraz zużycie wody i energii.