8% Study

Badanie 8% dla domów pasywnych

8% Study

Co badano?

W badaniu porównano ramki dystansowe z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego: W dwóch typowych współczesnych domach energooszczędnych z szybami zespolonymi dwu- albo jednokomorowymi i w domu pasywnym o powierzchni mieszkalnej 156 m² każdy, w różnych warunkach klimatycznych w Niemczech, Finlandii, Indiach, pod względem możliwości oszczędzania energii cieplnej i obniżenia emisji CO2.

 

Przegląd głównych wyników badania

Niezależny Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt w swoim badaniu najpierw wyliczył oddziaływanie ramki dystansowej w szybie zespolonej okna na całkowite zapotrzebowanie na energię budynków w różnych strefach klimatycznych. W przeciwieństwie do ramek dystansowych z aluminium, ramki dystansowe z wysokosprawnego tworzywa sztucznego znacząco obniżają zużycie energii, emisje CO2 i koszty ogrzewania budynków.

Jako przykłady lokalizacji wybrano Frankfurt (Niemcy) dla klimatu umiarkowanego i Helsinki (Finlandia) dla klimatu subpolarnego.

Dlatego też reprezentują strefy klimatyczne występujące w poniższych krajach: Wielka Brytania, Irlandia, kraje skandynawskie, Polska, Czechy, Słowacja, kraje Beneluksu, północne Włochy, kraje bałtyckie, Austria, Szwajcaria.

 

Results

 

W drugim badaniu na konkretnych danych liczbowych przedstawiono, ile właściciele domów w Europie Południowej mogą zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i chłodzenia dzięki ramkom dystansowym z tworzywa sztucznego.

Z tego powodu wybrano trzy francuskie miasta referencyjne, które reprezentują trzy różne strefy klimatyczne w Europie Południowej: Nancy dla klimatu umiarkowanego chłodnego, La Rochelle dla klimatu umiarkowanego ciepłego i Nicea dla klimatu podzwrotnikowego.

Oprócz Francji, reprezentują one strefy klimatyczne występujące w poniższych krajach Włochy, Hiszpania, kraje bałkańskie, Turcja i kraje Bliskiego Wschodu.

 

Results

 


 Strefy klimatyczne w skrócie

 

Climate Zones

 

Climate Zones

Dalsze informacje

Architekten nutzen SWISSPACER
Informacje dla architektów i inwestorów
Nachhaltiges Bauen mit SWISSPACER
Niewielki element – ogromne oddziaływanie na rzecz transformacji energetycznej