Co to jest współczynnik Uw i jak się go wylicza?

Współczynnik przenikania ciepła okna (Uw) określa stratę ciepła, które ucieka przez element budowlany. Im niższy jest ten współczynnik, tym lepsza efektywność energetyczna obiektu budowlanego!

 

Uw-Wert

Zgodnie z przedstawionym wzorem na obliczanie współczynnika Uw zależy on od wielu czynników. Na współczynnik Uw wpływają 3 elementy – rama okna, szyba zespolona i uszczelnienie krawędzi.

Elementy ramy okna i szyby zespolonej są uwzględniane jako iloczyn właściwego współczynnika U (Uf i Ug) danej powierzchni (Af i Ag). Jest tak, ponieważ ciepło ucieka przez całą powierzchnię okna oddzielającą wnętrze od świata zewnętrznego.

Oprócz tego wzór uwzględnia jako trzeci element uszczelnienie krawędzi, czyli stratę ciepła na krawędzi szyby zespolonej. Oblicza się ją jako iloczyn długości uszczelnienia krawędzi szyby (lg) i tzw. liniowego współczynnika przenikania ciepła odnoszącego się do długości Psi (Ψg). Tzw. współczynnik Psi oznacza stratę ciepła wynikającą ze wzajemnego oddziaływania ramy, szyby i ramki dystansowej.

Ramka dystansowa wpływa poprzez współczynnik Psi na współczynnik Uw i odgrywa decydującą rolę dla wydajności całego okna. Jeżeli ma ona podwyższoną efektywność energetyczną, to minimalizuje powstawanie mostków cieplnych w obszarze przejściowym pomiędzy szybą a ramą lub profilem elewacji, co oszczędza energię potrzebną do ogrzewania (lub chłodzenia). W ten sposób temperatura powierzchni na krawędzi szyby wewnątrz pomieszczenia jest wyższa, co obniża ryzyko powstawania zagrażającej zdrowiu kondensacji i pleśni.

A jak określa się współczynnik Psi?

Obok szczegółowego, a przez to pracochłonnego, wyliczania współczynnika Psi zgodnie z normą DIN EN 10077, norma ta dla każdego przypadku zawiera również wartości stałe dla wszystkich systemów ciepłych ramek (Tabela E.2). 

O wiele dokładniejsze niż wartości stałe, a przez to bardzo łatwe w użyciu, są karty techniczne wydawane przez Federalny Związek Producentów Szkła Płaskiego. Karta techniczna zawiera łącznie 8 reprezentatywnych wartości współczynnika Psi dla każdej ciepłej ramki dystansowej – określanych dla 4 konstrukcji ramy i po 2 reprezentatywnych konstrukcji szyby.

Dlatego też karty techniczne wydawane przez ten Związek nie tylko znacznie ułatwiają wyliczenia, ale też oferują użytkownikom zweryfikowane i porównywalne dane liczbowe.